Dni Rodziny 11-13 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Dniach Rodziny:

OSOBA PROWADZĄCA: Ks. dr Jerzy Smoleń

Ks. dr Jerzy Smoleń, psycholog, psychoonkolog. Adiunk badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Psycholog i kapelan w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku. Należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka w Warszawie, Zespołu doradczego MEiN do spraw zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie komunikacji lekarz-pacjent. Odznaczony Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO nadaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 11 grudnia 2017 oraz Odznaką Honorową INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 24 maja 2018.

IV Ogónopolska Pielgrzymka rodzin dzieci utraconych

8 Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”

Dialog, wzajemna pomoc, trudności między sobą i z dziećmi, śmierć – to niektóre z zagadnień, które podjęte zostaną podczas zapowiadanego Tygodnia. Przede wszystkim jednak „Tak na Serio” znów zaprasza nas do modlitewnej troski wobec powołanych do małżeństwa.

Amoris Laetitia w naszym życiu

Zapraszamy na serię filmików przybliżających Adhortację Apostolską „Amoris Laetitia” wraz ze świadectwami małżeństw formujących się we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

        Okrzyk zwycięskiej radości popłynie dziś przez cały świat Boży na skrzydłach uczuć wolnych serc, pogodnych oczu i życzliwych twarzy. Tak tęsknie oczekiwaliśmy tej chwili, jak zeschła ziemia oczekuje blasku dnia, jak więzień oczekuje wolności! Bo cóż właściwsze człowiekowi nad wolność, nad życie, nad radość?! A oto «wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał!». Wierzyliśmy, że przyjść musi, że przyjdzie! A wiarę wydobywaliśmy i z potrzeby serca, i z przedziwnych dążeń natury ludzkiej, i z obietnic Chrystusa. Ojciec niebieski włożył swą stwórczą dłonią w dusze nasze łaknienie życia. A Boży Syn, zwyciężywszy szatana, zło i śmierć, przekonał świat, że człowiek jest stworzony nie dla szatana, lecz dla Boga, nie dla zła, ale dla uczynków światłości, nie dla śmierci, lecz dla życia. Odzyskujemy dziś wiarę w Boże przeznaczenie człowieka. Jakżeż głęboko odetchnął dziś świat, gdy z grobowca ludzkości został   odwalony  kamień śmierci” …    ( Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński)

Pogrzeb dzieci utraconych

25 marca o godz. 12.00 w kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Zamościu (ul. Chyża 147) odbędzie się pogrzeb dzieci martwo urodzonych i poronionych w okresie od 2018 r. do stycznia 2021 r., nieodebranych przez rodziny i pozostawionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Podczas Mszy św. modlić się będziemy za te dzieci oraz ich rodziców, ale także za wszystkie dzieci utracone, które nie miały swojego pogrzebu i ich rodziców. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą modlitwę, a szczególnie rodziców, którzy nie mieli możliwości pożegnać swoich dzieci.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zachęcamy by jak najwięcej osób włączyło się w działo ochrony początych dzieci poprzez swoją modlitwę.

www.amorislaetitia.va

W związku z inauguracją 19 marca Roku Rodziny Amoris Laetitia  Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia przygotowała stronę oraz broszurę informacyjną do rozprowadzenia w diecezjach, parafiach i rodzinach; można ją pobrać ze strony internetowej: www.amorislaetitia.va.

Poniżej prezentujemy polską wersję tej broszury: (do pobrania w pdf TUTAJ):

Rok Rodziny w naszej Diecezji

Serdecznie zapraszamy na diecezjalną inaugurację Roku Rodziny.

Msza Święta w intencji małżeństw i rodzin będzie sprawowana w najbliższy piątek, w uroczystość św. Józefa, 19 marca o godzinie 18:00, w parafii katedralnej w Zamościu.

Wszystkich, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w Eucharystii zachęcamy również do łączności duchowej za pośrednictwem przekazu.

Zapraszamy także do włączenia się w przeżywanie całego roku rodziny.

Szczególnie zachęcamy do wspólnego napisania rozważań na miesiąc maj. Więcej informacji na stronie Katolickiego Radia Zamość oraz TUTAJ

 

Program dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”

Po raz pierwszy w naszej Diecezji!

Zachęcamy do wzięcia udziału w przygotowaniu do małżeństwa sposobem warsztatowym oraz e-learningowym. Program „Radość i Nadzieja”, który z powodzeniem jest realizowany w wielu miejscach w Polsce, to program dla ambitnych par narzeczonych, które nie chcą jedynie „otrzymać podpisy”, ale pogłębić swoją relacje oraz otrzymać pomoc, by dojrzewać we wzajemnej miłości przez całe życie.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Zapisy na tę edycję już zakończone!

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén