XIII DIECEZJALNA PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN do MB TOMASZOWSKIEJ

16 lipca, po raz XIII pielgrzymujemy do Sanktuarium MB Tomaszowskiej by pokłonić się tej, która Boga najbardziej umiłowała i prosić o wstawiennictwo za naszymi rodzinami

10.30 – Droga Krzyżowa na Kalwarii
12.00 – Msza św – celebrowana przez JE ks. abpa J. Michalika
akt za wierzenia rodzin Maryi

 

Oblężenie Jasnej Góry 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce mężczyzn noszącej nazwę „Męskie Oblężenia Jasnej Góry”, którą po raz trzeci organizujemy 22 czerwca br. Celem pielgrzymki jest umocnienie mężczyzn w powołaniu według Bożego planu, oraz wzbudzenie pragnienia zaangażowania w życie wiarą. Doświadczenie poprzednich dwóch lat pokazuje, że ta pielgrzymka stała się zaczynem dla powstania wielu męskich inicjatyw w parafiach.
Spotkanie to patronatem objęli: Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański i przewodniczący KEP, Abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski i wice przewodniczący KEP, Abp Wojciech Polak – Prymas Polski, Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.Planowany program Pielgrzymki: „Męskie oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu Królowej”

Szczyt Jasnogórski

9:30 Briefing dla dziennikarzy (Sala Rycerska)
10:00 St. Joseph Band – wprowadzenie muzyczne
10:30 Uwielbienie
11:00 Powołanie Mężczyzny /Jacek Pulikowski/
12:00 Anioł Pański – Abp Wacław Depo
12:15 Świadectwo – dr Wanda Półtawska
12:45 Powołanie Mężczyzny – Mieczysław Guzewicz
13:40 Obiad /przerwa/

14:30 Świadectwo – Andrzej Tokarz
15:00 Mężczyzna ojciec – Jim Murphy (przewodniczący
ICCRS)
17:00 Powołanie mężczyzny – Abp Grzegorz Ryś
18:30 Eucharystia
19:30 Modlitwa o naszą odpowiedź na powołanie do
męskości – Jim Murphy
20:30 – Apel Jasnogórski
Program może jeszcze ulec zmianie.

Prosimy Was o zaproszenie mężczyzn z różnych środowisk. Wierzymy, że może to być impulsem dla odnowy naszych rodzin i parafii. Warto też myśląc strategicznie znaleźć mężczyzn spełniających kryterium św. Pawła (2Tm 2,2) „zasługujących na wiarę i zdolnych nauczać innych” i im zlecić zadanie organizacji wyjazdu. Doświadczenie pokazuje, że pomaga im to odnaleźć się w roli liderów animujących życie parafialne.

Współczesna kultura atakuje wzorce męskości, próbuje pozbawić nasze rodziny odpowiedzialnych mężów i ojców, silnych obrońców, duchowych liderów. Pragniemy, by powszechną była praca duszpasterska wzmacniająca mężczyzn w naszych męskich rolach i zadaniach.
„Spotkanie pod hasłem „Męskiego Oblężenia” trochę prowokuje tytułem. Przecież oblężenie kojarzy się nam jednoznacznie. Z tym z 1655 roku, które przecież również było „męskie”.
Tym razem jednak nie chodzi o walkę, przemoc, zniszczenie. Wręcz przeciwnie: mężczyźni przychodzą do Królowej, by zawierzyć Jej swoje rodziny, miejsca pracy, przestrzenie odpowiedzialności. A mamy co powierzać!
Można by się zastanawiać, czy przychodzenie do Kobiety z męskimi troskami jest dobrym pomysłem. Jednak możemy odwołać się do przykładu wielu wielkich i świętych Polaków, którzy pokazali nam wartość takiego powierzenia. Możemy wskazać tu Świętego Jana Pawła II, który zawierzył siebie i swój pontyfikat Matce Chrystusa. Podobnie Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Maryi całą Polskę. Możemy wymieniać dalej, wskazując o. Maksymiliana Kolbe, Brata Alberta Chmielowskiego, ks Jerzego Popiełuszkę.
Należy pamiętać, że Maryja została nam zostawiona jako Matka przez samego Jezusa, który w testamencie na krzyżu wskazał: Oto Matka twoja.”
Czytaj całość…
„Nie mamy wątpliwości, że to sama Królowa Polskiej Korony wzywa mężczyzn do swojego pałacu, aby przekazać im ważne polecenia. Planujemy dokonać oblężenia Jasnej Góry, aby u stóp Najświętszej Panienki zrealizować akt oddania się Jej w niewolę. Taka postawa jest wyrazem hołdu, uwielbienia, całkowitego poddania, ale też potwierdzeniem, że pragniemy kontynuować tradycję tysięcy naszych rodaków, którzy służbę dla Maryi traktowali jako najwyższy wyraz prawdziwej męskości.”
Czytaj całość…

Czytaj całość…

VII Zamojski Marsz dla życia i rodziny – 9.VI.2019

XXV Jubileuszowy konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży

Rekolekcje dla rodziców po śmierci dziecka

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie wespół z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej i Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Sandomierskiej organizuje II Rekolekcje dla rodziców po śmierci dziecka w dniach 30 kwietnia – 3 maja br. (wtorek – piątek) w Ośrodku Formacji Liturgicznej w Zawichoście k. Sandomierza (diecezja sandomierska), a także II Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Dzieci Utraconych pod patronatem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, która odbędzie się w Dzień Dziecka, 1 czerwca br. – sobota.

Podczas rekolekcji Mszy Świętej z zawierzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miłosierdziu będzie przewodniczył ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Uprzejmie prosimy Państwa u upowszechnienie informacji o tych inicjatywach adresowanych do rodziców przeżywających żałobę po śmierci dziecka narodzonego i nienarodzonego.

Materiały promocyjne przekazujemy w załączniku. Materiały te zawierają informacje szczegółowe o rekolekcjach i pielgrzymce.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Guzdek
Koordynator ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych
Specjalista nauk o rodzinie
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 21/1; 31-142 Kraków
tel. kom. 667-837-106
e-mail: piotr.guzdek@pro-life.pl

Spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego Rejonu Wschodniego

Delegat  Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski:
J.E. Ks. Bp Grzegorz Kaszak

WTOREK – 26.02.2019
  9.00 – Zakwaterowanie ( śniadanie)
9.45 – Powitanie
10.00 – Wykład – Władza rodzicielska w świetle aktualnych uregulowań
w  prawie Polskim – 
sędzia mgr Lidia Bizior
10.45 – Wykład – Rola ojca w rozwoju psychicznym dziecka – mgr Jolanta
Juszczak
12.00 – Obiad
13.00 – Wyjazd – Zwiedzanie Obozu Zagłady w Bełżcu
16.00 – Msza Święta – Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Tomaszowie  Lubelskim, spotkanie integracyjne,
19.00 – Kolacja
20.00 – Dzielenie się doświadczeniami pracy w diecezji,
21.00 – Apel Jasnogórski

ŚRODA – 27.02.2019
7.30 – Jutrznia
8.00 – Śniadanie
9.00 – Wykład – ks. dr Michał Maciołek – Kanclerz kurii diecezjalnej w Zamościu,
10.00 – Kawa
10.30 – Informacje KODR i podsumowanie,
12.00 – Msza Święta
13.00 – Obiad i zakończenie

Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego naszej diecezji – 8-9.12.2018

W dniach 8-9 grudnia w  Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach I przeżywaliśmy rekolekcje święte dla Doradców życia rodzinnego naszej diecezji. Katechezy i spotkania duchowe poprowadził ks. dr hab. Jacek Goleń – kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL.

Dziękujemy wszystkim obecnym za tworzenie wspólnoty.

Papież Franciszek: dzielcie się Ewangelią rodziny, będącą radością dla świata

Prezentujemy treść papieskiego kazania wygłoszonego na zakończenie IX Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie.

„Ty masz słowa życia wiecznego!” (J 6, 68).
Na zakończenie tego Światowego Spotkania Rodzin gromadzimy się jako rodzina wokół stołu Pana. Dziękujemy Panu za liczne błogosławieństwa otrzymane w naszych rodzinach. Pragniemy angażować się, aby żyć w pełni naszym powołaniem, aby być, zgodnie z poruszającymi słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „miłością w sercu Kościoła”.

W tej cennej chwili komunii wzajemnej i z Panem, warto się zatrzymać i rozważyć źródło wszystkich dobrodziejstw, jakie otrzymaliśmy. Jezus objawia źródło tych błogosławieństw w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi do swoich uczniów. Wielu z nich było wzburzonych, zdezorientowanych, a nawet rozzłoszczonych, zastanawiając się, czy zaakceptować Jego „trudną mowę”, tak bardzo sprzeczną z mądrością tego świata.
Odpowiadając Pan mówi im wprost: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem” (J 6, 63).

Te słowa, wraz z ich obietnicą daru Ducha Świętego, mają dla nas, przyjmujących je z wiarą, przeobfitą treść. Wskazują na definitywne źródło wszelkiego dobra, jakiego doświadczyliśmy i świętowaliśmy tutaj w tych dniach: Ducha Bożego, który nieustannie tchnie nowe życie w świat, w serca, w rodziny, w domy i parafie. Każdy nowy dzień w życiu naszych rodzin i w każdym nowym pokoleniu niesie ze sobą obietnicę nowej Pięćdziesiątnicy, Pięćdziesiątnicy domowej, nowego wylania Ducha Świętego, Parakleta, którego Jezus nam posyła jako naszego obrońcę, naszego pocieszyciela i tego, który naprawdę obdarza nas męstwem.

Jakże bardzo świat potrzebuje tego wsparcia, które jest Bożym darem i obietnicą! Obyście jako jeden z owoców tego świętowania życia rodzinnego powrócili do swoich domów i stali się źródłem wsparcia dla innych, aby dzielić się z nimi Jezusowymi „słowami życia wiecznego”. Wasze rodziny są już bowiem zarówno uprzywilejowanym miejscem, jak i ważnym środkiem, aby upowszechniać te słowa jako „dobrą nowinę” dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy chcą opuścić pustynię i „dom niewoli” (por. Joz 24,17), aby przejść do ziemi obiecanej nadziei i wolności.

W drugim dzisiejszym czytaniu św. Paweł mówi nam, że małżeństwo jest udziałem w tajemnicy odwiecznej wierności Chrystusa dla swej oblubienicy, Kościoła (por. Ef 5,32). Jednak ta nauka, choć wspaniała, może się wydawać komuś „twardym słowem”. Ponieważ życie w miłości, tak jak Chrystus nas umiłował (Ef 5,2), wiąże się z naśladowaniem Jego ofiary z siebie samego, wiąże się z umieraniem dla siebie, by odrodzić się do wspanialszej i bardziej trwałej miłości. Tylko ta miłość może ocalić świat od niewoli grzechu, od egoizmu, od chciwości i obojętności wobec potrzeb tych, którym się mniej poszczęściło. To jest miłość, którą poznaliśmy w Jezusie Chrystusie. Ucieleśniła się ona w naszym świecie za pośrednictwem rodziny, i poprzez świadectwo rodzin chrześcijańskich w każdym pokoleniu ma moc przełamać wszelkie bariery, aby pojednać świat z Bogiem i uczynić z nas to, do czego jesteśmy od zawsze przeznaczeni: jedną rodziną ludzką, żyjącą razem w sprawiedliwości, świętości i pokoju.

Zadanie dawania świadectwa tej Dobrej Nowinie nie jest łatwe. Jednakże wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj chrześcijanie są na swój sposób nie mniej trudne niż te, z którymi borykali się pierwsi irlandzcy misjonarze. Myślę o św. Kolumbanie, który wraz ze swoją małą grupą towarzyszy przyniósł światło Ewangelii na ziemie europejskie w czasach mroku i upadku kulturowego. Ich niezwykły sukces misyjny nie opierał się na metodach taktycznych lub planach strategicznych, nie, lecz na pokornej i wyzwalającej uległości wobec natchnień Ducha Świętego. To ich codzienne świadectwo wierności Chrystusowi oraz wobec siebie nawzajem, zdobyło serca żarliwie pragnące słowa łaski. Przyczyniło się ono do zrodzenia kultury europejskiej. Świadectwo to dla świętego i wiernego ludu Bożego jest odwiecznym źródłem odnowienia duchowego i misyjnego.

Oczywiście, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą przeciwstawiać się Dobrej Nowinie, którzy będą „szemrać” przeciw jej „trudnym słowom”. Jednakże, podobnie jak św. Kolumban i jego towarzysze, którzy stawiali czoło lodowatym wodom i wzburzonym morzom, by podążać za Jezusem, nigdy nie pozwólmy, by wpływały na nas, czy zniechęcały lodowate spojrzenia obojętności czy też burzliwe wiatry wrogości.

Jednakże pokornie uznajemy, że o ile jesteśmy uczciwi wobec siebie, to także my możemy stwierdzić, iż nauczanie Jezusa jest trudne. Jakże zawsze trudno wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili! Jak wielkim wyzwaniem jest zawsze przyjęcie imigranta i obcego! Jakże bolesne jest znoszenie rozczarowania, odrzucenia lub zdrady! Jak niewygodne jest chronienie praw najsłabszych, nienarodzonych lub starszych, którzy zdają się zakłócać nasze poczucie wolności.

Jednak właśnie w tych okolicznościach Pan pyta nas: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67). Mocą Ducha, która nas wspiera, i z Panem będącym zawsze obok nas możemy odpowiedzieć: „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (w. 69). Wraz z ludem Izraela możemy powtórzyć: „My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem” (Joz 24,18).

Poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania każdy chrześcijanin zostaje posłany, aby być misjonarzem, „uczniem-misjonarzem” (por. Evangelii gaudium, 24). Kościół jako całość jest wezwany do „wyjścia”, aby zanieść słowa życia wiecznego na obrzeża świata. Niech nasze dzisiejsze świętowanie umocni każdego z was, rodziców i dziadków, dzieci i młodzież, mężczyzn i kobiety, braci i siostry zakonne, kontemplatyków i misjonarzy, diakonów i księży, w dzieleniu się radością Ewangelii! Obyście dzielili się Ewangelią rodziny jako radością dla świata!

Przygotowując się do podjęcia każdy własnej drogi, odnówmy naszą wierność Panu i powołaniu, do którego wezwał On każdego z nas. Cytując modlitwę świętego Patryka, powtarzajmy każdy z radością: „Chrystus we mnie, Chrystus za mną, Chrystus przy mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną”. Z radością i mocą udzieloną przez Ducha Świętego, śmiało powiedzmy do Niego: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).

www.ekai.pl

Kolejne Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2021 roku w Rzymie, w piątą rocznicę „Amoris Laetitia”.

XXXIV PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRE

Program:

Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 22-23.09.2018
„Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu” (kard. S. Wyszyński)

Sobota, 22 września 2018
15.30  Msza Św. w intencji Ojczyzny
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

16.45  Rodzina w służbie życiu – wystawa o rodzinie Ulmów
19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 23 września 2018
9.00  Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego Wymagająca miłość.
Opowieść o adopcji – Beata i Antoni Dzierżanowscy
Przekaz wiary dzieciom – Piotr Wołochowicz

Radość miłości. Świadectwo z udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin
w Dublinie – Marta i Henryk Kuczajowie
11.00 Msza Św. na Jasnogórskim Szczycie
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

XII PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN DO MATKI BOŻEJ TOMASZOWSKIEJ

Po raz XII   pielgrzymowaliśmy  do Naszej Matki Maryi, obecnej w cudownym wizerunku w Tomaszowie Lubelskim.

Droga krzyżowa na dróżkach kalwarii,
Główna Msza św.  w intencji rodzin celebrowana przez J.E. Ks. bpa Antoniego Dydycza – bpa seniora diecezji drohiczyńskiej
BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚW. –
AKT ZAWIERZENIA RODZIN Z DIECEZJI-  NASZEJ MATCE MARYI

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén