W dniach 8-9 grudnia w  Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach I przeżywaliśmy rekolekcje święte dla Doradców życia rodzinnego naszej diecezji. Katechezy i spotkania duchowe poprowadził ks. dr hab. Jacek Goleń – kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL.

Dziękujemy wszystkim obecnym za tworzenie wspólnoty.