Miesiąc: styczeń 2020

Msza św. w intencji Śp. Ks. Biskupa Stanisława Stefanka

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaprasza na Mszę św. w intencji Śp. Ks. Bpa Stanisława Stefanka – przyjaciela rodzin, wieloletniego Przewodniczącego Rady ds Rodziny przy KEP.

Msza św. w jego intencji sprawowana będzie 1 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski.

Dnia 17 stycznia 2020 r. odszedł do Domu Pana Śp. Ks. Biskup Stanisław Stefanek

„In omnibus Christus”   – „We wszystkim Chrystus”

Śp. Ks. Biskup Stanisław Stefanek

Sługa i Miłośnik ludzkiego życia rodziny

Piękny człowiek , obdarzający dobrocią i przyjaźnią
Kapłan i Biskup posługujący i świadczący do końca we wszystkim
o mocy Miłości Jezusa Chrystusa ” Dobrego Pasterza”
Polak kochający Ojczyznę
i promujący wzajemne zrozumienie i zaufanie
Długoletni Dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną ATK/UKSW
Wyrozumiały, cierpliwy, ludzki Przełożony
Niestrudzony Wykładowca – z pasją przekazujący wiedzę
o małżeństwie i rodzinie
Świadek Prawdy, miłujący rodzinę i broniący Bożego zamysłu o niej
oddany sprawie obrony wartości i godności życia ludzkiego.

Dziękujemy Dobremu Bogu za dar spotkania tak niezwykłego
Człowieka – Kapłana – Biskupa – Chrystusowego Świadka – Przyjaciela 

„Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On Wezwał Ciebie do Królestwa światła
Niech na spotkanie w progach Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka”

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén