Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Czym jest duchowa adopcja zobacz niżej

W związku z rozporządzeniem władz państwowych oraz zaleceniami biskupów wiele osób nie mogło uroczyście złożyć przyrzeczeń Duchowej Adpopcji w kościołach. Wychodząc naprzeciwko można było złożyć internetową deklarację Duchowej Adpocji poprzez formularz na naszej stronie.

Uroczyste złożenie przyrzeczenia miało miejsce w obecności ks. bpa Mariana Rojka podczas Mszy św. o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim, transmitowanej przez Katolickie Radio Zamość.

Cieszymy się, że ponad 50 osób skorzystało z tej formy złożenia deklaracji i chce poprzez swoją modlitwę ratować nienarodzone, a zagrożone dzieci.


Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa Adopcja jest wypęłnieniem ślubów jasnogórskich, złożonych w 1956 r.:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy! 

Więcej informacji można przeczytać na stronach:
www.duchowa-adopcja.pl
Jasnogórskiego Cantrum Zawierzenia
Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji