„Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to Życie, już były poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. 
Kto ma prawo powiedzieć: „Wolno zabijać”, tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu? Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj!” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby.
Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troską nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza jego matkę – jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich siły, przynajmniej tak myślą. Troska ta winna znaleźć wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach i działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczętego dziecka, których sytuacja jest szczególnie trudna. Niech również parafia i klasztory włączą się w ten ruch solidarności społecznej z dzieckiem poczętym i jego rodzicami” (Jan Paweł II – Radom, 4 czerwca 1991 r.)

Ponieważ w tym woku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, nie będzie możliwe przeprowadzenie Marszu dla życia i rodziny, dlatego zapraszamy wszystkich do wyrażenia poparcia dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz rodziny poprzez:

  1. Udział we Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Mariana Rojka w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu 31 maja o godz. 16.00 także poprzez transmisję internetową
  2. Podjęcie wyzwania, aby przejść, przebiec lub przejechać na rowerze dowolny dystans w intencji  „dla życia i rodziny”. Można to zrobić:
   – dołączając do rywalizacji na Endomodo:

   – Wpisując się do klubu na Strava:
  3. Opowiedzenie się za życiem poprzez wypełnienie formularza. Znacznik tylko z Twoim imieniem i miejscowością zostanie umieszczony na specjalnej mapie google:
   [caldera_form id=”CF5ebd0b471c1d7″]