Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zachęcamy by jak najwięcej osób włączyło się w działo ochrony początych dzieci poprzez swoją modlitwę.

Czym jest duchowa adopcja zobacz niżej

Wszystkich, którzy ze względu na obostrzenia oraz strach nie będą mogli osobiście złożyć deklaracji zachęcamy do złożenia internetowej deklaracji Duchowej Adpocji poprzez formularz na naszej stronie. Uroczyste przyrzeczenia będzie miało miejsce w obecności ks. bpa Mariana Rojka podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Parafii św. Brata Alberta w Zamościu. Msza będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość oraz na kanale YouTube i w ten sposób wszystkie chętne osoby będą mogły przystąpić do duchowej adopcji.


Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa Adopcja jest wypęłnieniem ślubów jasnogórskich, złożonych w 1956 r.:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy!

Więcej informacji można przeczytać na stronach:
www.duchowa-adopcja.pl
Jasnogórskiego Cantrum Zawierzenia
Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji

Internetowa Deklaracja Duchowej Adopcji

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja,

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2021 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
- przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:

Można wpisać dodatkowe postanowienia