Zachęcamy do wzięcia udziału w Dniach Rodziny:

OSOBA PROWADZĄCA: Ks. dr Jerzy Smoleń

Ks. dr Jerzy Smoleń, psycholog, psychoonkolog. Adiunk badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Psycholog i kapelan w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku. Należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka w Warszawie, Zespołu doradczego MEiN do spraw zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim w zakresie komunikacji lekarz-pacjent. Odznaczony Odznaką Honorową PRIMUS IN AGENDO nadaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 11 grudnia 2017 oraz Odznaką Honorową INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 24 maja 2018.