Zapraszamy na bezpośrednie przygotowanie się do małżeństwa w formie „REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH”.
 Rok 2019:

I. Terminy rekolekcji dla narzeczonych w Łabuńkach k/Zamościa

katechezy   9.XI,     konferencje ( poradnia)   16.XI

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Rozpoczęcie o godz. 9-tej w auli Domu Rekolekcyjnego.
Istnieje konieczność wcześniejszego (telefonicznego) zapisania się na katechezy przedślubne
.
Kontakt:
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego tel. 514 811 434
(najlepiej dzwonić w godz. 20.00- 21.30, pon.- pt.) 

II spotkanie indywidualne można realizować w następnym terminie konferencji – po wcześniejszym ustaleniu godziny lub w najbliższej Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

————————————————————————————————–

II. Terminy rekolekcji dla narzeczonych
w parafii konkatedralnej w Lubaczowie

katechezy  30.XI ,          konferencje ( poradnia)  7.XII

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl

Katechezy rozpoczynają się o godz. 9-tej Mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
W zgłoszeniu podajemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwę parafii, termin i miejsce ślubu.
Terminy II spotkań indywidualnych z zakresu poradni z Doradcami życia rodzinnego umawiane jest po konferencjach.

————————————————————————————————-

Narzeczonych z innej diecezji obowiązuje skierowanie od proboszcza parafii gdzie spisywany jest protokół przedślubny

Rekolekcje dla narzeczonych, określane przez zainteresowanych rekolekcjami przed zawarciem małżeństwa, są jedną z form bezpośredniego przygotowania do małżeństwa. Jest to czas, w którym pomagamy zrozumieć, czym jest sakramentalny związek małżeński.

Szeroki program, daje państwu możliwość zrealizowania całości przygotowania, łącznie z drugim spotkaniem indywidualnym w poradni.

Podejmujemy tematy i warsztaty z różnych dziedzin: teologii małżeństwa i rodziny, miłości i budowania więzi rodzinnej, odpowiedzialnego rodzicielstwa i naturalnych metod planowania rodziny. Jest też również czas na zajęcia warsztatowe, wspólne rozmowy, spowiedź czy dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Ta forma bezpośredniego przygotowania narzeczonych do małżeństwa przeznaczona jest dla osób nie mogących uczestniczyć w co miesięcznych spotkaniach przez okres 3 miesięcy: tzn. dla pracujących w nieokreślonym czasie także w święta, mieszkających w dużej odległości od siebie, a chcących przygotować się do podjęcia życiowej decyzji razem.

Rekolekcje dla narzeczonych bazują na nowych metodach pracy poprzez aktywizację samych uczestników, filmy, oraz konferencje przerywane dyskusją

Rekolekcje dla narzeczonych to także formacja duchowa. Uczestnictwo w Eucharystii poprzedzone przygotowaniem do spowiedzi, konferencje na tematy modlitwy w rodzinie i małżeństwie.

Przez cały czas jesteśmy prowadzeni pod życzliwym okiem przez: teologów, familiologów, instruktorów metod NPR, fachowców od spotkań małżeńskich.