W sytuacji pandemii chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom narzeczonych. Istnieje możliwość spotkania z doradcą on-line (za pomocą wideokonferencji) w ramach Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

Narzeczeni zainteresowani skorzystaniem z takiej formy odbycia nauk przedmałżeńskich, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszenia i podanie kilku ważnych dla doradcy informacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia doradca kontaktuje się z parą w celu omówienia szczegółów nauk przedmałżeńskich.

Po dokonaniu opłaty przez parę w kwocie 150zł, doradca wysyła pakiet materiałów pocztą na podany adres domowy (na koszt nauk składają się 4 spotkania po 45 min, koszt przesyłanych materiałów oraz koszt przesyłek pocztowych).

Na otrzymanych materiałach narzeczeni pracują, kontaktując się z doradcą w ramach 4 spotkań on-line.

Na zakończenie nauk przedmałżeńskich narzeczeni otrzymują potwierdzenie ukończenia nauk na kartach przygotowania do małżeństwa, które przesyłają pocztą do doradcy lub po uzgodnieniu z doradcą dostarczają osobiście.

UWAGA!

  • Poradnia on-line przygotowuje pary narzeczonych, którzy zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
  • Koszt nauk to 150zł – na koszt składają się 4 spotkania po 45 min, koszt przesyłanych materiałów oraz koszt przesyłek pocztowych.
  • Zachęcamy, aby wybrać  doradcę z najbliższego otoczenia, gdyż jeśli sytuacja powróci do normy, przejdziemy na normalny tryb pracy twarzą w twarz.
  • W ramach przygotowania przedślubnego pracujemy on-line tylko z parami, które zrealizowały już katechezy przedślubne (z księdzem).
  • W przypadku konieczności odwołania spotkania on-line należy poinformować o tym fakcie doradcę  telefonicznie lub mailowo najpóźniej 24 godz. przed umówionym spotkaniem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA