Umieć patrzeć, to umieć dostrzegać kogoś w potrzebie.

Szczęściem jest dawanie z siebie człowiekowi.

Ktoś, kto udziela pomocy, obdarowuje życiem
i na zawsze staje się przyjacielem.

Miłości nie poznajemy kiedy jest dobrze, ale właśnie wtedy, gdy jest źle.
Kochać człowieka, to znaczy powiedzieć mu nie umieraj!
Gabriel Marcel

Miłość winna się opierać bardziej na czynach niż na słowach.
św. Ignacy Loyola

Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować
i samemu przy tym stać się bogatym.
Clemens von Brentano

Nie bój się stracić – Kochając nic nie tracisz.
Ks. J. Twardowski

Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.
Liczą się czyny.
J.P.II

Prawo do życia
nie jest tylko kwestią światopoglądu,
nie jest tylko prawem religijnym,
ale jest prawem człowieka.

 

Bronić życia i umacniać je,
czcić je i kochać – oto zadanie,
które Bóg powierza każdemu człowiekowi.

Nie ma nic niemożliwego dla człowieka,
jeśli nie musi tego robić sam.
Marcel Achard

Najlepsza część życia ludzkiego,to małe,
bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.
William Werdsworth

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar,
płacze a przebacza,odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.
Józef Ignacy Kraszewski

I życzę, i modlę się o to stale,
ażeby rodzina polska dawała życie,
żeby była wierna świętemu prawu życia.

Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem.
R. M. Rilke

I czuła, że żyje łodyżka w niej maleńka,
listeczkami dwoma obejmując miłość całą,
jaką ona i on zamknęli w sobie.
Krzysztof Kamil Baczyński

Mamo, jest w tobie tak jasno. Cała struktura psycho-fizyczna kobiety jako osoby
jest tak zbudowana,by mogła nosić i rodzić to, co ludzkie.
ks. Antoni Nowak