Nasz VI Zamojski Marsz – 10-go czerwca 2018 r. pod hasłem „Polska Rodziną Silna”,  rozpoczęliśmy w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu o godz. 10.30 Mszą świętą.
Było to przede wszystkim święto rodzin, okazja do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.  Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. Mieliśmy zaszczyt przejść przez miasto niosąc relikwie świętych, którzy swoim życiem potwierdzali istotę służby dla drugiego i miłości bliźniego i Ojczyzny: św. Andrzej Bobola, św. O. Pio, św. Faustyna, św. Filomena, św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Uczestniczący w niej gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim po to, by publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami. Uczestnictwo w Marszu stwarza możliwość bycia głosem tych najmniejszych, ale także jest czasem świętowania, manifestowania, afirmowania, radości z tego, że żyjemy. Jest czasem wspomnienia o tych, od których życie otrzymaliśmy i okazania im wdzięczności. Zapraszajmy się wzajemnie do dzielenia się tą ideą z innymi: uczniami w szkole, środowiskiem pracy i z własnymi rodzinami.
Marsz odbył się pod patronatem JE ks. bpa Mariana Rojka i Prezydenta m. Zamość p. Andrzeja Wnuka.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli własny trud, byśmy radośnie świętowali i dzielili się dobrem z innymi: Członkom Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, Domowego Kościoła, Rycerzom Kolumba, SP nr 9 z występującymi klasami i młodzieżą w strojach historycznych, harcerzom, klasie mundurowej z ZSP nr 5, DJ PEX, Kapeli Szczebrzeskiej.

Komitet organizacyjny:
– Rada Ruchów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Duszpasterstwo Rodzin
– Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia
Caritas Zamość