Od 2006 r. w Polsce, a w naszej diecezji po raz VI  10 czerwca 2018 r. odbył się MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. Jesteśmy 100-nym miastem, które włączyło się w 2013 r. w ruch marszowy.

Marsze są przede wszystkim świętem rodzin, stanowią okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.  Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Uczestniczący w niej gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim po to, by publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami. Uczestnictwo w Marszu stwarza możliwość bycia głosem tych najmniejszych, ale także jest czasem świętowania, manifestowania, afirmowania, radości z tego, że żyjemy. Jest czasem wspomnienia o tych, od których życie otrzymaliśmy i okazania im wdzięczności.

Zapraszajmy się wzajemnie do dzielenia się tą ideą z innymi: uczniami w szkole, środowiskiem pracy i z własnymi rodzinami. Spotykajmy się co roku razem w Zamościu na święcie rodzin na przełomie maja i czerwca. We wszystkich parafiach naszej diecezji znajdziemy plakaty ze szczegółowym programem marszu i pikniku. Zechciejmy te plakaty i ulotki rozdawać również w szkołach. Przygotujmy się również do wydarzenia zabierając ze sobą nasze rodziny, ale i różne gadżety: trąbki, bębenki, kolorowe stroje, piłki, może zespoły muzyczne, gimnastyczne, akrobatów na szczudłach, dzieci i młodzież w strojach ludowych. Można zgłaszać pomysły na atrakcje i dobrą wspólną zabawę do organizatorów.
Kontakt na stronie Duszpasterstwa Rodzin (tel. 506108186)

Zapraszamy do włączenia się w organizację i do spotkania w przyszłym roku

Komitet organizacyjny:
Rada Ruchów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
Duszpasterstwo Rodzin
Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia
Caritas Zamość