W dobie funkcjonujących w świecie totalitaryzmów politycznych czy finansowych czy błędnie pojętej wolności wcale nie tak rzadko kobieta czy rodzina staje wobec tragicznego wyboru: przyjąć czy odrzucić dar życia, który jest poczęty. Chrześcijanie, wierzący w siłę modlitwy i duchowe wsparcie dla tych osób, są zaproszeni do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Idea Duchowej Adopcji powstała w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. Duchowa Adopcja jest więc modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej, oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienie.

Dzisiaj stajemy przed Bogiem w bardzo trudnej chwili. Niejeden z nas zastanawia się co zrobić, by nie upadło na ziemię żadne z powtarzanych przez naszego Ojca Świętego za Chrystusem słów. Zapraszamy do odpowiedzi czynem, czynienia wraz z Nim „cywilizacji miłości” i wspólnego budowania pomnika jego pontyfikatu jakim staną się uratowane również dzięki naszej modlitwie dzieci, których my nawet nie znamy, ale zna je Bóg. Miejmy również swój udział w Bożym miłosierdziu.

Zapytaj, może Twoja parafia podejmuje uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Jeśli nie, może Ty będziesz tą iskierką i od światła bijącego od Chrystusa rozpalisz najpierw w swoim sercu, a później może w parafii Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


Modlitwa z Ewangelium Vitae.

O Maryjo,
Jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litości.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.
Encyklika ?Evangelium Vitae”, 105

 


 

Tekst przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do odmówienia uroczystego czy indywidualnie, w czasie Mszy św.:

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!

Przyrzekamy Ci, z oczyma wpatrzonymi w Betlejemski Żłóbek, że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i o wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. Jesteśmy gotowi raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy Skarb Narodu.

 


 

Warunki Duchowej Adopcji:

  1. Modlitwa codzienna. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – Proszę Cię w intencji nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
  2. Codziennie odmawiana jedna tajemnica różańca świętego.
  3. Przyrzeczone dodatkowe praktyki: ……………………………………..

Broszurka:

Druk duchowej adopcji do pobrania:
druk Duchowej Adopcji