Kategoria: Program duszpasterski

Duch Święty działa w Kościele

Do pobrania

Boży plan budowania Kościoła

Do pobrania

W Kościele otrzymuję życie wieczne

Do pobrania

W Kościele nikt nie jest sam

Do pobrania

W Kościele lepiej poznaję siebie

Do pobrania

W Kościele uczę się kochać

Do pobrania

Czym jest Kościół?

Do pobrania

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” dla rodzin

ZACHĘCAMY DO CYKLU KATECHEZ DLA RODZIN ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM DUSZPASTERSKIM KOŚCIOŁA W POLSCE „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”

Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych. Ufamy, że przygotowane rozważania zachęcą Państwa do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła – parafialnego i powszechnego.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań.

Zespół redakcyjny: koordynator Ewa Porada, Amelia i Dominik Golemowie, Monika i Marcin Gomułka, Helena i Marian Matys, Urszula i Jerzy Smok, Aleksandra i Marek Walkowicz

Katechezy systematycznie będą pjawiały się na stronie naszego Duszpasterstwa oraz Facebook’u

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén