Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. Dlatego po raz drugi zapraszamy Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Naszą modlitwą chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy polecać Panu Bogu bardzo konkretne sprawy, dlatego będziemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się w zwiększeniu wsparcia finansowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to też zaproszenie do czynnego włączenia się w działania pro-life na miarę naszych możliwości. To okazja, by siebie samych zapytać, czy pomogliśmy innym rodzicom pokochać ich dzieci.

  • Co zrobiliśmy, kiedy w ich oczach widzieliśmy strach?
  • Czy byliśmy oparciem dla swojej koleżanki, znajomej z pracy, sąsiadki, która została matką, choć tego nie planowała?
  • Czy byliśmy życzliwi dla rodzin wielodzietnych? Czy zaoferowaliśmy choćby najmniejsze wsparcie organizacyjne lub finansowe rodzicom, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością, bo nawet ta najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia?

Deklaracja: „Nigdy nie dokonam aborcji” to za mało. Naszym zadaniem jest pomóc wszystkim rodzicom w przyjęciu ich dziecka takim, jakie jest. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam się, że poczęło się nie w porę.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia.

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC


Teksty do pobrania w formie pdf

19 marca – Dzień 1. Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.

Maria Kowal, red. nacz. Miesięcznika Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”

20 marca – Dzień 2. Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.

Maria Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

21 marca – Dzień 3. Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia pojawiło się nie w porę.

Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

22 marca – Dzień 4. Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu.

dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatra, specjalista neonatolog

23 marca – Dzień 5. Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.

Anna i Zbigniew Kasprzykowie, rodzice Karola, Zosi i Anielki, laureaci nagrody „Przyjaciel życia 2018”

24 marca – Dzień 6. O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.

Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

25 marca – Dzień 7. Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.

red. Bartłomiej Grysa, Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny „Miłujcie się!”

Muzykę do Litanii do Świętej Rodziny skomponował Piotr Pałka. Wykonuje go Chór Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie „Nie lękajcie się!” i Chór Voce Angeli pod batutą dyrygenta Marka Kluzy. Akustyk – Robert Kulma.

Więcej na stronie: pro-life.pl/zazyciem/