Designed by pikisuperstar / FreepikNie bójcie się!
Oto bowiem ogłaszam wam wielką radość,
która stanie się udziałem całego ludu.
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
który jest Chrystusem Panem.
A to będzie dla was znakiem:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki
i położone w żłobie”.
(Łk 2,10-12)

Tak, jak anioł zwiastował pasterzom wielką radość, tak również i my zwiastujmy radość w naszych dniach, głosząc wszystko to, co otrzymaliśmy przez wiarę. Między innymi, jeśli tylko chodzimy w światłości, możemy stać się członkiem ciała Chrystusowego w doskonałej jedności z Trójcą Świętą. Jeśli osiągnęliśmy tę jedność i wypróbowaliśmy prawdziwej, niezawodnej miłości również z wielką radością możemy zapraszać innych. Tak, wtedy naprawdęmamy do czego zapraszać. Dobrą nowiną jest również to, że możemy zostać całkowicie uwolnieni z niewoli grzechu. Możemy służyć Bogu, ludziom, rodzinom w wolności, z radością oraz wdzięcznością, w szczerej społeczności ze świętymi, którzy także są oczyszczani, i przygotowy- wani na rychły powrót Jezusa!

Wielką radością jest, że Jezus narodził się w stajence w Betlejem, lecz dużo większą jest to, gdy mogę powiedzieć – i tego życzymy z całego serca Wam i wszystkim Waszym bliskim – że przez wiarę Jezus narodził się w moim sercu i tam mieszka oraz rządzi moim życiem ! Wtedy zawsze mogę świętować i śpiewać: Gloria!!!