Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego naszej diecezji – 8-9.12.2018

W dniach 8-9 grudnia w  Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach I przeżywaliśmy rekolekcje święte dla Doradców życia rodzinnego naszej diecezji. Katechezy i spotkania duchowe poprowadził ks. dr hab. Jacek Goleń – kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin KUL.

Dziękujemy wszystkim obecnym za tworzenie wspólnoty.

Papież Franciszek: dzielcie się Ewangelią rodziny, będącą radością dla świata

Prezentujemy treść papieskiego kazania wygłoszonego na zakończenie IX Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie.

„Ty masz słowa życia wiecznego!” (J 6, 68).
Na zakończenie tego Światowego Spotkania Rodzin gromadzimy się jako rodzina wokół stołu Pana. Dziękujemy Panu za liczne błogosławieństwa otrzymane w naszych rodzinach. Pragniemy angażować się, aby żyć w pełni naszym powołaniem, aby być, zgodnie z poruszającymi słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „miłością w sercu Kościoła”.

W tej cennej chwili komunii wzajemnej i z Panem, warto się zatrzymać i rozważyć źródło wszystkich dobrodziejstw, jakie otrzymaliśmy. Jezus objawia źródło tych błogosławieństw w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi do swoich uczniów. Wielu z nich było wzburzonych, zdezorientowanych, a nawet rozzłoszczonych, zastanawiając się, czy zaakceptować Jego „trudną mowę”, tak bardzo sprzeczną z mądrością tego świata.
Odpowiadając Pan mówi im wprost: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem” (J 6, 63).

Te słowa, wraz z ich obietnicą daru Ducha Świętego, mają dla nas, przyjmujących je z wiarą, przeobfitą treść. Wskazują na definitywne źródło wszelkiego dobra, jakiego doświadczyliśmy i świętowaliśmy tutaj w tych dniach: Ducha Bożego, który nieustannie tchnie nowe życie w świat, w serca, w rodziny, w domy i parafie. Każdy nowy dzień w życiu naszych rodzin i w każdym nowym pokoleniu niesie ze sobą obietnicę nowej Pięćdziesiątnicy, Pięćdziesiątnicy domowej, nowego wylania Ducha Świętego, Parakleta, którego Jezus nam posyła jako naszego obrońcę, naszego pocieszyciela i tego, który naprawdę obdarza nas męstwem.

Jakże bardzo świat potrzebuje tego wsparcia, które jest Bożym darem i obietnicą! Obyście jako jeden z owoców tego świętowania życia rodzinnego powrócili do swoich domów i stali się źródłem wsparcia dla innych, aby dzielić się z nimi Jezusowymi „słowami życia wiecznego”. Wasze rodziny są już bowiem zarówno uprzywilejowanym miejscem, jak i ważnym środkiem, aby upowszechniać te słowa jako „dobrą nowinę” dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy chcą opuścić pustynię i „dom niewoli” (por. Joz 24,17), aby przejść do ziemi obiecanej nadziei i wolności.

W drugim dzisiejszym czytaniu św. Paweł mówi nam, że małżeństwo jest udziałem w tajemnicy odwiecznej wierności Chrystusa dla swej oblubienicy, Kościoła (por. Ef 5,32). Jednak ta nauka, choć wspaniała, może się wydawać komuś „twardym słowem”. Ponieważ życie w miłości, tak jak Chrystus nas umiłował (Ef 5,2), wiąże się z naśladowaniem Jego ofiary z siebie samego, wiąże się z umieraniem dla siebie, by odrodzić się do wspanialszej i bardziej trwałej miłości. Tylko ta miłość może ocalić świat od niewoli grzechu, od egoizmu, od chciwości i obojętności wobec potrzeb tych, którym się mniej poszczęściło. To jest miłość, którą poznaliśmy w Jezusie Chrystusie. Ucieleśniła się ona w naszym świecie za pośrednictwem rodziny, i poprzez świadectwo rodzin chrześcijańskich w każdym pokoleniu ma moc przełamać wszelkie bariery, aby pojednać świat z Bogiem i uczynić z nas to, do czego jesteśmy od zawsze przeznaczeni: jedną rodziną ludzką, żyjącą razem w sprawiedliwości, świętości i pokoju.

Zadanie dawania świadectwa tej Dobrej Nowinie nie jest łatwe. Jednakże wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj chrześcijanie są na swój sposób nie mniej trudne niż te, z którymi borykali się pierwsi irlandzcy misjonarze. Myślę o św. Kolumbanie, który wraz ze swoją małą grupą towarzyszy przyniósł światło Ewangelii na ziemie europejskie w czasach mroku i upadku kulturowego. Ich niezwykły sukces misyjny nie opierał się na metodach taktycznych lub planach strategicznych, nie, lecz na pokornej i wyzwalającej uległości wobec natchnień Ducha Świętego. To ich codzienne świadectwo wierności Chrystusowi oraz wobec siebie nawzajem, zdobyło serca żarliwie pragnące słowa łaski. Przyczyniło się ono do zrodzenia kultury europejskiej. Świadectwo to dla świętego i wiernego ludu Bożego jest odwiecznym źródłem odnowienia duchowego i misyjnego.

Oczywiście, zawsze znajdą się ludzie, którzy będą przeciwstawiać się Dobrej Nowinie, którzy będą „szemrać” przeciw jej „trudnym słowom”. Jednakże, podobnie jak św. Kolumban i jego towarzysze, którzy stawiali czoło lodowatym wodom i wzburzonym morzom, by podążać za Jezusem, nigdy nie pozwólmy, by wpływały na nas, czy zniechęcały lodowate spojrzenia obojętności czy też burzliwe wiatry wrogości.

Jednakże pokornie uznajemy, że o ile jesteśmy uczciwi wobec siebie, to także my możemy stwierdzić, iż nauczanie Jezusa jest trudne. Jakże zawsze trudno wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili! Jak wielkim wyzwaniem jest zawsze przyjęcie imigranta i obcego! Jakże bolesne jest znoszenie rozczarowania, odrzucenia lub zdrady! Jak niewygodne jest chronienie praw najsłabszych, nienarodzonych lub starszych, którzy zdają się zakłócać nasze poczucie wolności.

Jednak właśnie w tych okolicznościach Pan pyta nas: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67). Mocą Ducha, która nas wspiera, i z Panem będącym zawsze obok nas możemy odpowiedzieć: „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (w. 69). Wraz z ludem Izraela możemy powtórzyć: „My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem” (Joz 24,18).

Poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania każdy chrześcijanin zostaje posłany, aby być misjonarzem, „uczniem-misjonarzem” (por. Evangelii gaudium, 24). Kościół jako całość jest wezwany do „wyjścia”, aby zanieść słowa życia wiecznego na obrzeża świata. Niech nasze dzisiejsze świętowanie umocni każdego z was, rodziców i dziadków, dzieci i młodzież, mężczyzn i kobiety, braci i siostry zakonne, kontemplatyków i misjonarzy, diakonów i księży, w dzieleniu się radością Ewangelii! Obyście dzielili się Ewangelią rodziny jako radością dla świata!

Przygotowując się do podjęcia każdy własnej drogi, odnówmy naszą wierność Panu i powołaniu, do którego wezwał On każdego z nas. Cytując modlitwę świętego Patryka, powtarzajmy każdy z radością: „Chrystus we mnie, Chrystus za mną, Chrystus przy mnie, Chrystus pode mną, Chrystus nade mną”. Z radością i mocą udzieloną przez Ducha Świętego, śmiało powiedzmy do Niego: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).

www.ekai.pl

Kolejne Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w 2021 roku w Rzymie, w piątą rocznicę „Amoris Laetitia”.

XXXIV PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRE

Program:

Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 22-23.09.2018
„Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu” (kard. S. Wyszyński)

Sobota, 22 września 2018
15.30  Msza Św. w intencji Ojczyzny
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

16.45  Rodzina w służbie życiu – wystawa o rodzinie Ulmów
19.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela, 23 września 2018
9.00  Spotkanie w Auli o. A. Kordeckiego Wymagająca miłość.
Opowieść o adopcji – Beata i Antoni Dzierżanowscy
Przekaz wiary dzieciom – Piotr Wołochowicz

Radość miłości. Świadectwo z udziału w Światowym Spotkaniu Rodzin
w Dublinie – Marta i Henryk Kuczajowie
11.00 Msza Św. na Jasnogórskim Szczycie
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski

XII PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN DO MATKI BOŻEJ TOMASZOWSKIEJ

Po raz XII   pielgrzymowaliśmy  do Naszej Matki Maryi, obecnej w cudownym wizerunku w Tomaszowie Lubelskim.

Droga krzyżowa na dróżkach kalwarii,
Główna Msza św.  w intencji rodzin celebrowana przez J.E. Ks. bpa Antoniego Dydycza – bpa seniora diecezji drohiczyńskiej
BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚW. –
AKT ZAWIERZENIA RODZIN Z DIECEZJI-  NASZEJ MATCE MARYI

ś.p. TERESA KRAMAREK

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 czerwca 2018r. w wieku 90 lat odeszła do Pana, bliska naszym sercom, Teresa Kramarek. Pani Teresa była niezwykle zasłużonym lekarzem ginekologiem, prekursorem nauczania metod naturalnego planowania rodziny w Polsce, osobą głębokiej wiary.  Odznaczona przez Stolicę Apostolską medalem Pro Ecclesia et Pontifice.
Przez wiele lat służyła małżonkom, narzeczonym i kobietom samotnym na polu naturalnych metod rozpoznawania płodności. Była pionierką w tej dziedzinie nie tylko w Poznaniu ale i w całej Polsce. W dobie bez internetu i telefonów komórkowych, służyła radą listownie, poświęcając się całkowicie swemu powołaniu. Szkoliła innych, służyła swą wiedzą instruktorską a jej podręcznik do dziś jest wykorzystywany w pracy przez wielu.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 czerwca, w kościele św. Rodziny w Poznaniu, po czym złożono doczesne szczątki do grobu na cmentarzu przy ul. Bluszczowej.

Pozostajemy w głębokim smutku i żalu.
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

NARODOWA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN

Oblężenie Jasnej Góry 2018

Po raz drugi ( w dniu ojca), wspólnie z liderami wielu męskich środowisk w Polsce organizujemy „Męskie Oblężenie Jasnej Góry” – narodową pielgrzymkę mężczyzn.
Tematem tegorocznego spotkania będzie „Tu jesteśmy naprawdę wolni”.

Planowany program Pielgrzymki
14.00   –  Męskie uwielbienie
14.30   –  Wykład I – J. Pulikowski
15.15    –  Męskie uwielbienie
15.35   –  Wykład II – M. Guzewicz
16:10    –  Przerwa
16:30   –  Wykład III – Abp Grzegorz Ryś
17:10    –  Wykład IV – Donald Turbitt
18.00   –  Eucharystia
19.00   –  Zawierzenie
19.15    –  Modlitwa wstawiennicza
20:00  –  Apel Jasnogórski
zgłoszenia udziału na stronie: www.oblezenie.mezczyzni.net

 

VI Marsz dla życia i rodziny

      Nasz VI Zamojski Marsz – 10-go czerwca 2018 r. pod hasłem „Polska Rodziną Silna”,  rozpoczęliśmy w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu o godz. 10.30 Mszą świętą.
Było to przede wszystkim święto rodzin, okazja do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem.  Uznajemy również, że istnieje potrzeba konsekwentnej i wytężonej pracy na rzecz promocji tych wartości. Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego musi być dostrzeżone i dowartościowane. Mieliśmy zaszczyt przejść przez miasto niosąc relikwie świętych, którzy swoim życiem potwierdzali istotę służby dla drugiego i miłości bliźniego i Ojczyzny: św. Andrzej Bobola, św. O. Pio, św. Faustyna, św. Filomena, św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter. Uczestniczący w niej gromadzą się nie po to, by manifestować swój sprzeciw wobec antywartości, lecz przede wszystkim po to, by publicznie opowiedzieć się za wyznawanymi przez siebie wartościami. Uczestnictwo w Marszu stwarza możliwość bycia głosem tych najmniejszych, ale także jest czasem świętowania, manifestowania, afirmowania, radości z tego, że żyjemy. Jest czasem wspomnienia o tych, od których życie otrzymaliśmy i okazania im wdzięczności. Zapraszajmy się wzajemnie do dzielenia się tą ideą z innymi: uczniami w szkole, środowiskiem pracy i z własnymi rodzinami.
Marsz odbył się pod patronatem JE ks. bpa Mariana Rojka i Prezydenta m. Zamość p. Andrzeja Wnuka.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli własny trud, byśmy radośnie świętowali i dzielili się dobrem z innymi: Członkom Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, Domowego Kościoła, Rycerzom Kolumba, SP nr 9 z występującymi klasami i młodzieżą w strojach historycznych, harcerzom, klasie mundurowej z ZSP nr 5, DJ PEX, Kapeli Szczebrzeskiej.

Komitet organizacyjny:
– Rada Ruchów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Duszpasterstwo Rodzin
– Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia
Caritas Zamość

Wydarzenia 2018 rok

9.IVDZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA.
Wykład ks. dr Michała Maciołka: Antropologiczne podstawy godności osoby
Duchowa adopcja dziecka poczętego
9.VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
                                      ( organizowana zawsze w każdą II sobotę czerwca )
10.VI – VI ZAMOJSKI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
23.VI – NARODOWA PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN
OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY
16.VII – XVIII PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN
   DO SANKTUARIUM MB  SZKAPLERZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM
22-23.IXXXXIV PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

XXIV Konkurs plastyczny i literacki

5-go czerwca w Zamościu w kościele Matki Bożej Królowej Polski, odbyło się rozstrzygnięcie konkursu, którego uczestnikami były dzieci i młodzież reprezentujące 30 ośrodków z całego województwa lubelskiego, „Święty Stanisław Kostka Wzorem Miłości Ojczyzny w 100 lecie Jej Niepodległości” organizowanego przez Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Duszpasterstwo Rodzin i Katolickie Radio Zamość.

 

Wydarzenia 2017 rok

25.III – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

11.VI – V MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W ZAMOŚCIU

16.VII – XVII PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN DO SANKTUARIUM MB SZKAPLERZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-23.IX – PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén