25 marca o godz. 12.00 w kaplicy cmentarnej Cmentarza Komunalnego w Zamościu (ul. Chyża 147) odbędzie się pogrzeb dzieci martwo urodzonych i poronionych w okresie od 2018 r. do stycznia 2021 r., nieodebranych przez rodziny i pozostawionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Podczas Mszy św. modlić się będziemy za te dzieci oraz ich rodziców, ale także za wszystkie dzieci utracone, które nie miały swojego pogrzebu i ich rodziców. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą modlitwę, a szczególnie rodziców, którzy nie mieli możliwości pożegnać swoich dzieci.

Zachęcamy rodziców, którzy przeżyli dramat utraty dziecka do wpisania choćby imienia dziecka (jeśli nie określono płci, to imię według odczucia rodziców), abyśmy mogli także za nie się pomodlić.

Z powodów ograniczeń zachęcamy do łączności internetowej.
Transmisję przeprowadzi Portal Życie Zamościa na swoim profilu Facebook’owym.

Dziękujemy także Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzienie w Zamościu za podjęcie się zorganizowania tej uroczystości pogrzebowej.